Personvern

replace

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:
Branko’s Auto, Kjærlighetsstien 29, 3112 Tønsberg
 

2 BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

a) Ved bruk av vårt nettsted:
a. Behandling av dine anmodninger: personopplysninger brukes til å kontakte deg i forbindelse med prøvekjøring av bil, planlegging og gjennomføring av verkstedbesøk og andre tjenester som kan bestilles via nettstedet. Hvis du i forbindelse med anmodningen gir ditt samtykke til dette, vil dine personopplysninger også brukes i forbindelse med markedsføring som beskrevet nedenfor.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, preferanser.
ii. Behandlingsgrunnlag: samtykke.
iii. Slettefrist: senest 3 måneder etter avsluttet anmodning. 
b. Markedsføring: personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder målrettet, individuell kommunikasjon med deg på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder samt å sende deg relevant markedsføring i form av bl.a. nyhetsbrev.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, data fra informasjonskapsler, brukeratferd på vårt nettsted, kjøretøyopplysninger, preferanser.
ii. Behandlingsgrunnlag: samtykke.
iii. Slettefrist: 1 år etter siste kontakt til registrert.
c. Optimalisering av brukeropplevelse på nettsted: personopplysninger samles inn når du bruker vårt nettsted. Disse opplysningene brukes til å optimalisere brukeropplevelsen på vårt nettsted og de tjenester vi tilbyr. Les mer om vår informasjonskapselpolicy her.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: data fra informasjonskapsler, brukeratferd på vårt nettsted og vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer ved brukerundersøkelser med tilknyttede konkurranser.
ii. Behandlingsgrunnlag:  samtykke
iii. Slettefrist: 6 måneder fra innsamling
d. nettstedstatistikk: personopplysninger brukes til å utarbeide statistikk ved bruk av vårt nettsted og tilknyttede tjenester. 
i. Hvilke opplysninger vi bruker: data fra informasjonskapsler, brukeratferd på vårt nettsted. 
ii. Behandlingsgrunnlag: samtykke
iii. Slettefrist: 6 måneder fra innsamling

c) Ved bruk av butikk og verksted:
a. Levering og betaling av våre tjenester: vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med levering av våre tjenester. Dette gjøres for eksempel når du prøvekjører en bil før ditt kjøp, når det utarbeides tilbud du har bedt om, når det utarbeides sluttseddel og finansieringsavtaler, når din nye bil registreres og leveres, samt når du får utført service og reparasjon av din bil på verkstedet eller i forbindelse med eventuelle garantisaker.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, CPR-nummer, betalingsinformasjon, ordrenummer, førerkort, forsikringsopplysninger, økonomiske forhold.
ii. Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av kontrakt og lovkrav i forbindelse med f.eks. bokføring og prøvekjøring 
iii. Slettefrist: 5 år fra avslutningen av regnskapsåret der den siste kundetransaksjonen ble gjennomført (regnskapsår = 1/1 til 31/12).
b. Kredittvurdering: før vi gir deg kreditt i forbindelse med kjøp av verkstedtjenester og reservedeler, undersøker vi om du er registrert som dårlig betaler i RKI-registeret.  Hvis du er registrert som dårlig betaler, kan vi dessverre ikke gi deg kreditt og betalingen må i slike tilfeller være kontantbeløp.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: CPR-nummer, opplysninger om eventuell registrering som dårlig betaler
ii. Behandlingsgrunnlag: legitim interesse
iii. Slettefrist: rett etter vurdering/validering.
c. Kundekartoteker: for effektiv saksbehandling og god kundeservice, opprettes du som kunde i våre saksbehandlingssystemer. Dette gir oss en oversikt over din historikk hos oss, og gjør oss bedre i stand til å betjene deg.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, salgshistorikk.
ii. Behandlingsgrunnlag: legitim interesse.
iii. Slettefrist: 5 år fra avslutningen av regnskapsåret der den siste kundetransaksjonen ble gjennomført (regnskapsår = 1/1 til 31/12).
d. Påminnelser, oppfølging og markedsføring: for å gi deg en god kundeopplevelse og holde deg oppdatert, behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med utsendelse av påminnelser om service, oppfølging av f.eks. prøvekjøringer samt generell markedsføring som nyhetsbrev, tilbud, invitasjoner til arrangementer, osv. Det ovenstående gjøres kun hvis du har gitt ditt samtykke til dette.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøretøyopplysninger, salgshistorikk.
ii. Behandlingsgrunnlag: samtykke
iii. Slettefrist: 1 år etter siste kontakt til registrert.
e. Kundetilfredshetsundersøkelse: for å følge opp din tilfredshet som kunde og få innspill til løpende forbedring av vår kundeservice, behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser. Dine personopplysninger videresendes også til relevante importører slik at de kan gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser på tvers av markedet. 
i. Hvilke opplysninger vi bruker: vanlige personopplysninger som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, kjøretøyopplysninger, opplysninger om siste kjøp.
ii. Behandlingsgrunnlag: legitim interesse
iii. Slettefrist: 6 måneder fra innsamling.
f. Kameraovervåking: for å forebygge innbrudd, tyveri og hærverk, blir både butikker, verksteder og utendørsarealer kameraovervåket. Overvåkede områder er markert med skilting.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: video.
ii. Behandlingsgrunnlag: legitim interesse.
iii. Slettefrist: 30 dager etter opptak.
a. Overtredelser av lovgivningen: i tilfeller der det pålegges bøter eller begås strafferettslige forseelser for fartsoverskridelser eller lignende i forbindelse med en prøvekjøring eller bruk av låne-/leiebil, vil relevante personopplysninger mottas og videreformidles til myndighetene.
i. Hvilke opplysninger vi bruker: sensitive personopplysninger om straffbare forhold, samt vanlige personopplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøreseddel, låne-/leiekontrakt.
ii. Behandlingsgrunnlag: lovkrav
iii. Slettefrist: 3 år etter mottak fra myndighet.

3 KILDER 

Når vi samler inn informasjon fra andre kilder enn deg, vil denne kilden/disse kildene være:
a) bilimportør/Bilforhandler der formålet er statistikk, markedsføring og oppfyllelse av kontrakt
b) Offentlige registre: kjøretøyregisteret, CPR-registret, CVR-registeret der formålet er entydig identifikasjon og oppfyllelse av kontrakt.
c) Leasing- og finansieringsselskaper der formålet er å etablere kreditt i forbindelse med inngåelse av en kontrakt.
d) Kredittvurderingsbyrå der formålet er å gjennomføre en kredittvurdering av deg i forbindelse med inngåelse av en kontrakt.
Den innsamlede informasjonen om deg kommer fra:
a) EU/EØS
 

4 VIDERESENDING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Vi videresender dine personopplysninger til følgende mottakere:
a) bilimportører og -produsenter/Bilforhandlere og -produsenter 
b) Samarbeidspartnere som finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og tjenesteleverandører (f.eks. veihjelp, dekkhotell og lignende).   
c) Andre leverandører og samarbeidspartnere som hjelper oss i vår virksomhet (f.eks. tjenesteleverandører, teknisk support, leverandørtjenester, finansinstitusjoner)
d) Den dataansvarliges tilknyttede virksomheter

e) Offentlige myndigheter.
f) Sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn).
 

5 OVERFØRING TIL LAND UTENFOR EU/EØS

Som utgangspunkt overfører vi ikke dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis det i særlige tilfeller overføres personopplysninger til land utenfor EU/EØS, vil dette opplyses i forbindelse med den spesifikke behandlingen. 
 

7 OBLIGATORISK INFORMASJON 

De opplysninger vi samler inn til persondatabehandling vil i noen tilfeller være obligatoriske, det vil si opplysninger som er nødvendige for å kontakte deg, levere tjenesten, utføre kredittvurdering, osv. I forbindelse med gjennomføringen av den konkrete persondatabehandlingen, vil vi opplyse deg om hvilke opplysninger som er obligatoriske. Hvis vi ikke mottar disse obligatoriske opplysningene, kan vi heller ikke levere ønsket behandling eller tjeneste.

 

8 DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:
• Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger.
• Du har også rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger og begrense behandlingen av dine personopplysninger.
• Du har ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for bruk i direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst. Din tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen som er gjennomført før samtykket ble tilbakekalt. 
• Du har rett til å be om personopplysninger du selv har oppgitt i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (dataportabilitet). 
• Du kan alltid sende en klage til en datatilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du kan utøve dine rettigheter ved å: kontakte den dataansvarlige (se kontaktinformasjon ovenfor), eller ved å sende en e-post til firmapost@branko.no
Det kan finnes betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i alle tilfeller ettersom dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene.

Sist oppdatert: 11. mai 2018